ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА: НОЕМВРИ 2013 ГОДИНА В ДАРМЩАД, ГЕРМАНИЯ

През ноември 2013 година бе основан Международният научен ImuPro съвещателен борд. Тази първа среща беше посветена главно на обмяната на опит между членовете на комитета от седемте различни държави. Международните експерти на ImuPro представляват различни медицински сфери, като по този начин допринасят за развитието на ImuPro по различен начин. Техните пациенти имат различни оплаквания –…