Последици от чревно възпаление и методи за балансиране на чревната флора

Представете си една съвкупност от микроорганизми, всеки със свой живот и функции за хармонично съществуване. Всички те наброяват трилиони бактерии, които играят решаваща роля за цялостното ви благосъстояние, и се намират в различни части от тялото, но огромен брой от тях се намира в червата.  Знаете ли какво се случва, когато бъдат извадени от равновесие…