Ако страдате от алергия виновникът може да вашият микробиом

През последните няколко десетилетия алергичните заболявания, като респираторни, кожни и хранителни алергии драстично нарастват. Последните изследвания установяват, че централна роля има микробиомът, който е силно повлиян от множество фактори на околната среда и начинът на хранене, стресът и навиците. Вече беше установено и доказано, че микробиомът може да модулира имунния отговор – от развитието на…