Разбиране на ролята на чревната екосистема при захарен диабет

В червата на всеки човек има почти 3 килограма микроби, които обитават микробиома. Всъщност всеки от нас има уникален микробиом (известен още като чревна микробиота) въз основа на редица фактори като генетична обусловеност, диетични избори, прием на антибиотици и ферментирали храни, възраст. Последни изследвания сочат, че при някои хора се отчита връзка между състоянието на…