Хранителни алергии и тестване – всичко, което трябва да знаете

Имунната система е защитната бариера, която ви предпазва от патогени и други опасности, застрашаващи вашето здраве. Понякога тези опасности могат да бъдат храни и съдържащите се в тях алергени, които влияят на вас, но не и на всеки друг. За хранителни алергии може да говорим, когато имунната система реагира при прием на храна или вещество…