ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА: МАЙ 2015 ГОДИНА В ДУБАЙ, ОАЕ

През май 2015 година, нашият Международен научен съвещателен борд проведе срещата си в Дубай, ОАЕ. Обсъжданите теми бяха свързани с подобряването на концепцията на ImuPro и глутеновата чувствителност, изключваща болестта Целиакия. В атрактивна обстановка, експертите дискутираха подобренията на новата ImuPro концепция, която взе предвид опита на ImuPro терапевтите от целия свят. Единодушно беше прието, че…

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА: НОЕМВРИ 2013 ГОДИНА В ДАРМЩАД, ГЕРМАНИЯ

През ноември 2013 година бе основан Международният научен ImuPro съвещателен борд. Тази първа среща беше посветена главно на обмяната на опит между членовете на комитета от седемте различни държави. Международните експерти на ImuPro представляват различни медицински сфери, като по този начин допринасят за развитието на ImuPro по различен начин. Техните пациенти имат различни оплаквания –…