5 съвета за по-добро чревно здраве и усвояване на хранителни вещества

Човешката микробиота представлява сложна екосистема от коменсални, симбиотични и патогенни микроорганизми, които обитават организма на всеки човек и участват в поддържането на хомеостазата. Микробиотата включва бактерии, археи, протозои, гъбички и вируси. Броят на гените на всички микроби в микробиома на човек е 200 пъти по-голям от броя на гените, съдържащи се в човешкия геном. Микробиомът…